Lantionpohjan fysioterapia

Lantionpohjan fysioterapian tavoitteena on ennaltaehkäistä ja hoitaa lantionpohjan toimintahäiriöitä. Fysioterapiasta hyötyvät erityisesti raskaana olevat ja synnyttäneet mutta ehdottomasti myös urheilijat ja synnyttämättömät.

Lantionpohjan fysioterapia – yleisiä syitä hakeutua hoitoon:

– Virtsanpidätysongelmat, inkontinenssi
– Laskeumat
– Suorien vatsalihasten erkaantuma
– Lantion ja alaselän kipu tai paineen tunne
– Heikentynyt lihaskunto tai suorituskyky urheillessa

Lantionpohjan fysioterapiaa tarjoaa FysioNovassa Sini Seppälä, jolla on kokemusta mm. edellä mainittujen vaivojen fysioterapiasta eri-ikäisten kanssa, ja lisäksi hänen kokemuksensa urheilufysioterapiasta sekä tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapiasta takaa monipuolisen ja tuloksellisen kuntoutuksen.

Lantionpohjan toimintahäiriöihin ja hoitokeinoihin liittyy monesti paljon tietämättömyyttä, ja siksi hoitoon ei välttämättä osata hakeutua. Nykyään tiedetään kuitenkin yhä enemmän lantionpohjan tärkeydestä todella monien tuki- ja liikuntaelimistövaivojen yhteydessä, joten hoitoon hakeutumista ei pitäisi vältellä. Vaikka fysioterapiaan hakeuduttaisiin muiden vaivojen takia, on hyvä ottaa fysioterapeutin kanssa puheeksi mahdollisesti tiedossa olevat lantionpohjan toimintahäiriöt tai omat epäilykset sellaisista. Lantionpohjan toimintahäiriöihin vaikuttamalla monet ovat saaneet helpotusta myös oireisiin, joihin eivät ole osanneet tai uskaltaneet hakea apua. Aina kannattaa siis kysyä!

Lantionpohjan lihaksisto voi olla heikko, mutta usein ongelmien taustalta löytyy myös lihaskireyttä, sidekudosten löysyyttä ja/tai heikkoutta tai lihasaktivaation viivästymistä. Fysioterapia koostuu siis aina yksilöllisestä tutkimuksesta, ja kuntoutussuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan kanssa.

Lantionpohjan toimintahäiriöiden tutkimisessa ja hoidossa käytetään tarpeen mukaan mm. ultraäänikuvantamista, EMG-mittausta, sähköstimulaatiota ja yksilöllistä harjoittelua sekä käsittelyjä.

Lantionpohjan fysioterapia eri asiakasryhmillä

Raskaana olevat ja synnyttäneet:

Raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen osa kokee mm. virtsankarkailua ja pidätysvaikeuksia, kipua lantion ja alaselän alueella, laskeumia, vatsalihasten heikkoutta ja/tai erkaantumia ja lisääntyneestä liikkuvuudesta johtuvia vaihtelevia oireita. Liian usein nämä oireet kokemuksemme mukaan sivuutetaan herkästi ja uskotaan, että kaikki kuuluu asiaan lasten hankinnan jälkeen. Paljon on kuitenkin tehtävissä sekä ennaltaehkäisynä että jälkikäteen. Lantionpohjan toimintahäiriöitä kuntouttamalla voidaan parantaa elämänlaatua huomattavasti, koska vaivat häiritsevät monesti niin työtä, vapaa-aikaa, liikuntaharrastuksia kuin parisuhdettakin.

Urheilijat:

Urheilijoilla – myös korkealla tasolla kilpailevilla – on todettu olevan yllättävän paljon lantionpohjan toimintahäiriöitä. Näistä yleisin lantionpohjan vaivoihin liitettävä oire on virtsankarkailu, jota esiintyy tutkimusten mukaan lajista riippuen 28-85 %:lla naishuippu-urheilijoista. Yleisimmin virtsankarkailua esiintyy lajeissa, joissa vaaditaan suurta liikkuvuutta ja/tai voimakkaita ponnistuksia.
Monille lantionpohjan toiminnan vaikutus urheiluun ja suorituskykyyn on vieras, mutta näitä ongelmia korjaamalla Sini on saanut helpotettua merkittävästi pitkäaikaisiakin oireita ja parannettua eri lajien urheilijoiden suorituskykyä. Suosittelemme vaivojen ja niiden epäilyjen esiin tuomista, vaikka ensisijainen syy hakeutua fysioterapiaan olisikin muualla kuin lantion alueella.

Urheilijoiden kanssa lantionpohjan fysioterapian tavoitteita ovat suorituskyvyn parantaminen, vaivojen ja kipujen ennaltaehkäisy sekä kuntoutus.

Kivuista tai paineen tunteesta kärsivät:

Lantionpohjan toimintahäiriöiden on todettu olevan läheisesti yhteydessä moniin tuki- ja liikuntaelimistön vaivoihin kuten alaselkäkipuun, lantion alueen paineen tunteeseen ja kipuun, heikkoon keskivartalon hallintaan sekä epämääräisiin/epämiellyttäviin tuntemuksiin esimerkiksi harjoitellessa.

Kipua, paineen tunnetta tai heikkoutta voi tuntua lantionpohjasta johtuen esimerkiksi lantiossa, lantionpohjassa, lonkkien alueella tai keskivartalossa. Yllättävän monesti lantionpohjan toiminta on “se puuttuva palanen”, jota ei ole tutkittu ja kuntoutettu osana muuta fysioterapiaa, ja siksi oireet ovat mahdollisesti parantuneet huonosti tai uusiutuneet.